Положение

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
31 травня 2013 року № 211

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
Департамент перейменовано з Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 квітня 2013 року № 169 «Про перейменування Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації».
Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації є правонаступником всіх прав та обов'язків Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Міністерству молоді та спорту України, Міністерству соціальної політики України з питань, що належать до їх компетенції.
Діяльність Департаменту спрямовується та контролюється заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків між головою обласної державної адміністрації та його заступниками.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України і Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації на території Харківської області державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;
виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію права дітей на оздоровлення та відпочинок, розвитку фізичної культури та спорту;
координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей;
управління діяльністю комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення дозвілля молоді (конкурси, фестивалі, виставки тощо);
організація і проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;
організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді;
організація та проведення серед широких верств населення інформаційних компаній, спрямованих на поліпшення становлення молоді;
організація відпочинку, дозвілля і оздоровлення дітей та молоді;
сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського
руху;
забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту;
участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку творчих й інтелектуальних здібностей та формування навичок здорового способу життя молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
2) розробляє і подає на розгляд до обласної державної адміністрації пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинок дітей, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розвиток фізичної культури та спорту;
3) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд до обласної державної адміністрації, Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України;
4) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
5) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
6) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
7) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
8) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці, організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
9) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів,виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
10) здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів у справах молоді та спорту районних державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення);
11) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
12) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді;
13) затверджує положення про змагання та проводить обласні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
14) комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членів національних збірних команд, кандидатів на участь в олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту та їх тренерів;
15) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;
16) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
17) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
18) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення обдарованої молоді державними нагородами, присвоєння їм стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
19) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
20) вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;
21) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціальної підтримки молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
22) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, організації оздоровлення та відпочинку, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
23) реєструє спортивні рекорди і досягнення, установлені спортсменами області, та вносить в установленому порядку до Міністерства молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;
24) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;
25) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
26) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для підтримки молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку фізичної культури та спорту;
27) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
28) сприяє діяльності обласного центру «Інваспорт» та його структурних підрозділів, громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості з питань розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;
29) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;
30) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
31) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
32) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
33) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Департаменті;
34) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з обласного бюджету з цією метою;
35) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
36) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
37) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
38) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
39) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
40) самостійно або разом з іншими структурними підрозділами готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
41) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
42) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
43) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
44) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої
він є;
46) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
47) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
48) здійсненює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
49) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
50) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
51) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
52) забезпечує захист персональних даних;
53) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
5. Департамент має право:
5.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням їх керівників), представників громадських об'єднань (за згодою).
5.2. Отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Здійснювати перевірки стану роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, спортивних клубів незалежно від підпорядкування і форм власності.
5.4. Організовувати в установленому порядку видавничу діяльність, виготовлення методичних, інформаційних матеріалів, проводити семінари, конференції, «круглі столи» з питань, що належать до компетенції Департаменту.
5.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.
5.6. Проводити та брати участь у заходах згідно з затвердженим календарним планом.
5.7. Делегувати право проведення заходу юридичній або фізичній особі, яка зазначається у наказі по Департаменту та призначається відповідальною за організацію, проведення та участь у заході.
5.8. Надавати цільову фінансову підтримку юридичній особі для проведення певного заходу.

6. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.
Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту і за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків.
На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту - начальник управління з молодіжної політики та організації оздоровлення дітей, а в разі відсутності останнього -заступник директора Департаменту - начальник управління у справах фізичної культури та спорту. У разі відсутності директора Департаменту, заступників директора Департаменту виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.
На посаду директора, заступників директора призначаються особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та необхідний стаж роботи за фахом.

8. Директор Департаменту:
8.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на нього завдань.
8.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент, його структуру.
8.3. Визначає розподіл обов'язків між заступниками директора Департаменту, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та функціональні обов'язки їх працівників, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів, інших працівників Департаменту.
8.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
8.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
8.6. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації; Міністерства молоді та спорту України.
8.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
8.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
8.9. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації.
8.10. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів з питань відділів молоді та спорту районних державних адміністрацій та підзвітних установ;
8.11. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
8.12. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту.
8.13. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Департаменту.
8.14. Розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Департаменту чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
8.15. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів з питань молоді та спорту районних державних адміністрацій.
8.16. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
8.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
8.18. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
8.19. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом.
8.20. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів Департаменту, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, комунальних закладів «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ», «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ «ІНВАСПОРТ». До складу колегії можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, рад фізкультурно-спортивних товариств, інших громадських організацій.

Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення колегії оформляються наказами директора Департаменту.

10. У Департаменті для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених та висококваліфікованих спеціалістів.

11. Департамент є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень і затвердженої ДЛЯ обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.

13. Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.


Застуник голови обласної
державної адміністрації                                                                            О.В. Анпілогов

 

Версия для печати
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Информация для граждан, приехавших из Автономной Республики Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской области
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офис реформ
 • Офис реформ. Новости
 • Информация по оформлению субсидии
 • Срочный призыв. Мобилизация
 • Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охрана государственной границы
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьковский областной совет
 • Городской совет
 • сайт Президента Украины
 • Правительственный портал
 • Верховная Рада Украины
 • публичная информация
 • ВСУ
 • Общественный совет при Харьковской областной государственной администрации
 • Союз Героев Украины Харьковщины
 • Почётные граждане Харьковской области
 • Стратегия развития Харьковской области до 2020 года
 • Объявление про сбор проектов к Плану реализации Стратегии развития Харьковской области на период 2015 - 2017 годы
 • План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года
Анонс событий Информация для СМИ
 • Помощь детям. Харьковский областной Красный Крест
 • "Слободской край"
 • Мемориал памяти погибших харьковчан - героев АТО 2014
 • «Горячие линии» правоохранительных структур Харьковской области, куда могут звонить граждане в случае подозрения терактов
 • Антикоррупционное законодательство
 • правительственная горячая телефонная линия
 • Нацгосслужба Украины
 • Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
 • Харьковский региональный институт государственного управления

Рассылка

Погода

 • Ср, вечер +19 .. +21 °C
 • Чт, ночь +16 .. +18 °C
 • Чт, утро +20 .. +22 °C
 • Чт, день +23 .. +25 °C