Реалізація Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 рр.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова
обласної державної адміністрації
__________________М.М. Добкін

«28» лютого 2012 року

План заходів

з реалізації в Харківській обласній державній адміністрації та районних державних адміністраціях
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції
на 2011 – 2015 роки

№№
п/п
Заходи
Строки
виконання
Відповідальні за виконання
Відмітка про виконання
1
2
3
4
5
I. Заходи в системі державного управління та адміністративних процедур
1.1
 Забезпечити реалізацію положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», дотримання Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094, виконання інших актів антикорупційного спрямування.
 Забезпечити своєчасне надання до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації інформації про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції.
протягом 2012-2015 років
 
 
 
 
до
1 лютого щороку
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
1.2
 З метою забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями підготувати та надати пропозиції до Мінекономрозвитку щодо застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об’єктивності та прозорості прийняття органами державної влади рішень, а саме: запровадження системи електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису.
до
15 грудня 2012 року
  Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації – скликання
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Державний архів Харківської області
  Районні державні адміністрації
 
 
1.3
 Надати пропозиції до Мінекономрозвитку щодо створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг.
до
15 червня 2012 року
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації – скликання
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
1.4
 Провести функціональний огляд місцевих органів виконавчої влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг і надати пропозиції до Нацдержслужби щодо внесення відповідних змін до законодавства.
 
до
15 червня 2012 року
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації – скликання
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
1.5
 Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.
протягом 2012-2015
років
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації - скликання
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
1.6
 Провести аналіз стану справ та надати пропозиції до Мінекономрозвитку по вжиттю заходів щодо розширення сфери застосування принципу «мовчазної згоди» під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо.
до
15 червня 2012 року
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації – скликання
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
1.7
 Провести аналіз діючого особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації, на підставі результатів якого визначитись щодо необхідності його удосконалення шляхом запровадження «електронної черги».
до
15 грудня
2012 року
 Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації – скликання
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 
1.8
 Забезпечити надання до 1 лютого кожного року до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації інформації: про результати виконання заходів по реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функції держави, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів від 20.10.2011 № 1094, додаток № 1.
протягом 2012-2015
років
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
II. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки
2.1
 З метою усунення технічних бар’єрів, запровадження «Єдиного вікна», застосування максимальної комп’ютеризації документообігу здійснити заходи по запровадженню системи запровадження «Єдиного вікна» на місцевому рівні.
протягом 2012 року
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації
 
III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування
3.1
 З метою вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про державну службу», зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади, статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо врегулювання конфлікту інтересів.
протягом 2012-2015
років
 Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
3.2
 Забезпечити щорічну розробку внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції та надсилати їх до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації до 15 грудня кожного року.
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації - скликання
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
3.3
 Розробити та впровадити в обласній державній адміністрації кодекси поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( після вступу в дію Закону України «Про правила етичної поведінки»).
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації - скликання
  Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
3.4
Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
Забезпечувати узагальнення даних про результати декларування доходів державними службовцями    за минулий рік.
Забезпечувати оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях, згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
щорічно
протягом 2012-2015
років
 Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації  
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
3.5
 Вжити заходи щодо надання судами органам державної влади, органам місцевого самоврядування копій відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, відповідно до вимог статей 21 та 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Харківській області
 
3.6
 В разі надходження судових рішень стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, відповідно до ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування після прийняття рішення про звільнення з посади особи за корупційне правопорушення, яке пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, інформувати відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.
протягом 2012-2015
років
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації.
 
IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування
4.1
 З метою формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та службових осіб здійснити аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Харківській обласній державній адміністрації та надати пропозиції з цього питання до Мін’юсту.
до
15 жовтня 2012 року
 Управління забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації – скликання.
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
4.2
 Вжити заходи по запровадженню дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіоні з метою активізації інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади.
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації 
 Головне управління по взаємодії з правоохоронними органами, органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації
 Управління забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації
  Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації
  Управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів
5.1
 З метою удосконалення законодавства щодо процедур державних закупівель та впровадження системи їх зовнішнього аудиту, забезпечення прозорості процесу державних закупівель надати пропозиції до Мін’юсту з удосконалення законодавства щодо процедур державних закупівель.
до
15 липня 2012 року
 Головне управління економіки обласної державної адміністрації – скликання.
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації.
 
VI. Удосконалення антикорупційної експертизи
6.1
 З метою забезпечення прозорості процедури нормо-проектування забезпечити доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах розробника.
протягом 2012-2015
років
 Управління забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
VII.Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції
7.1
 Організувати роботу та здійснювати заходи щодо висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, які вживаються обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.
протягом 2012-2015
років
 Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації
  Управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
7.2
 Рекомендувати Харківській обласній державній телерадіокомпанії створити цикл теле- і радіопередач, спрямованих на формування у населення негативного ставлення до проявів корупції, з залученням керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відомих вчених, політичних і громадських діячів, представників громадських організацій.
протягом 2012-2015
років
 Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації
 Управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації
  Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації.
 
7.3
 Сприяти висвітленню у комунальних друкованих засобах масової інформації заходів щодо запобігання і протидії корупції, що вживаються органами державної влади та місцевого самоврядування, започаткувати відповідні спеціальні рубрики з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції.
протягом 2012-2015
років
 Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації
  Управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації
  Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 Районні державні адміністрації
 
7.4
 Сприяти проведенню із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань круглих столів, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до проявів корупції.
протягом 2012-2015
років
 Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації
  Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації
  Управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації
  Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
7.5
 За результатами проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції в області щороку до 15 лютого у межах своїх повноважень інформувати спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики.
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 
 
 
7.6
 За результатами здійснення аналізу стану роботи про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції надавати до управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації матеріали відповідного спрямування для розміщення їх на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації
 
7.7
 Разом із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, у межах своїх повноважень, здійснювати аналіз стану протидії корупції, за його результатами вживати скоординованих заходів по підвищенню ефективності роботи щодо запобігання і протидії корупції.
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 
VIII. Заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування
8.1
 Організувати постійно діючий семінар-навчання державних службовців структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладені обов’язки здійснення заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.
 
за окремим графіком протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації
 
8.2
 Здійснити комплекс навчальних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань антикорупційного законодавства, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії                      управління при Президентові України.
за окремим графіком протягом 2012-2015
років
 Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 
8.3
 Проводити стажування державних службовців Головних управлінь, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, на яких покладені обов’язки по здійсненню заходів щодо запобігання та виявлення корупції, у відділі з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації.
за окремим графіком протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
  Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації.
 
8.4
 Запровадити для керівників державних підприємств, організацій та установ навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
протягом 2012-2015
років
 Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 
8.5
 Здійснити заходи, спрямовані на формування антикорупційної правосвідомості громадян, організувати запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форм власності.
протягом 2012-2015
років
 Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації
  Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації
  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
 
IX.Зниження рівня корупції у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, у сферах державних закупівель та державної служби
9.1
 Здійснювати аналіз якісного складу державних службовців у сферах підвищеного корупційного ризику, Головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.
  На основі проведеного аналізу вжити організаційні заходи щодо унеможливлення проявів корупції, створити дієву систему професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику.
щомісяця
до 5 числа
 
 
протягом 2012-2015
років
 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації - скликання
  Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації
  Головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації
  Районні державні адміністрації
 

                           
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                      В.В. Хома
Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C