Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1. Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, с підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації та Міністерству надзвичайних ситуацій України.
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 8 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року №514 «Про структуру обласної державної адміністрації».
Департамент е органом управління Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - територіальна підсистема цивільного захисту).
 
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінет) Міністрів України, наказами МИС України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
3.  Основними завданнями Департаменту є:
участь у реалізації державної політики у сфері цивільною захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в межах своїх повноважень;
організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період; здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.
 
4.   Департамет відповідно до покладених на нього завдань:                                   
1)забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації   цивільного   захисту,   запобігання   виникненню   надзвичайних ситуацій, а також реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
2)подає голові обласної державної адміністрації та до МНС України:
пропозиції до   проектів   державних   і   регіональних   програм   щодо
вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в межах своїх повноважень;
проекти розпоряджень із питань цивільного захисту населення і територій;
пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України, обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку і а централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи в межах своїх повноважень;
проекти обласних планів заходів із питань цивільною захисту населення і територій на мирний час та особливий період;
пропозиції щодо створення та складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, бере участь у її роботі;
3)здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, оброблення, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні:
4)координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій міських рад міст обласного значення та районних державних адміністрацій, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
5)координує діяльність органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єктів господарської діяльності всіх форм власності щодо планування заходів цивільного захисту;
6)готує експертний висновок та відповідне рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі ГЕБ та ІІС) щодо рівня надзвичайної ситуації;
7)здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи обласної комісії з питань ТЕБ та І ІС;
8)забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту населення про загроз) виникнення надзвичайної ситуації;
9)забезпечує цілодобове несення чергування на міському пункті управління начальника цивільного захисту (цивільної оборони) області; 
10) бере участь:
у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
підгоіовленні для подання голові обласної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
в організації відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;
у впровадженні в практику досягнень науки та техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків, проведення робіт з їх ліквідації;
у розробленні для подання в установленому порядку голові обласної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;
у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності області;
у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільною захист> при розробленні містобудівної та проектної документації;
у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
у наданні щороку організаційно-методичних вказівок обласної державної адміністрації щодо навчання населення захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій;
11)організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
12)сприяє під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, обласних служб цивільного захисту, спеціалізованих і невоєнізованих формувань;
13)веде облік служб та невоєнізованих формувань цивільного захисту області, здійснює систематичний контроль щодо їх готовності до дій в мирний час та особливий період;
14)організовує роботу з планування укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони), веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;
15)разом із Головним територіальним управлінням МНС України у Харківській області та Головним управлінням Державної інспекції техногенної безпеки у Харківській області:
організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;
подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також місць їх зберігання;
16)організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;
17)перевіряє готовність до реагування на надзвичайні ситуації комунальних аварійно-рятувальних служб та служб цивільного захисту;
18)розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;
19)бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів;
20)готує та вносить на розгляд голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
21)вносить на розгляд голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення;
22)організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;
23)утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідаціїїх наслідків і надання термінової
допомоги постраждалому населенню, а також міського пункту управління обласної державної адміністрації і здійснює планування їх фінансового забезпечення;
24)готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;
25)розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд голові обласної державної адміністрації та до МНС України пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері цивільного захисту;
26)забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;
27)організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;
28)організовує роботу обласної евакуаційної комісії;
29)забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;
30)використовує обласний страховий фонд документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій;
31) виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
 
5.  Департамент має право:
одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів із питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку надавати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог нормативних актів із питань цивільного захисту;
залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.
 
6. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.
 
7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням
першого заступника голови обласної державної адміністрації та за погодженням із МНС України. На посаду директора Департаменту призначається цивільна особа в порядку, установленому законодавством.
Директор Департаменту має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням із заступниками голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та за погодженням із МНС України.
 
8. Директор Департаменту:
1)здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів;
2)організовує діяльність Департаменту, спрямовану на розроблення та здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи в межах своїх повноважень;
3)подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
4)видає в межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання працівниками Департаменту;
5)затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Департаменту;
6)забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками Департаменту державної служби;
7)вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників Департаменту, а також погоджує кандидатури на посади начальників структурних підрозділів із питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій;
8)здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;
9)забезпечує в межах своїх повноважень підготовлення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
10)звертається з поданням до районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;
11)інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
12)бере участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;
13) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 
9. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту, кошторис, штатний розпис затверджуються головою обласної державної адміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.
 
10. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                    В.В. Хома

 

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C