Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
24 липня 2014 року №378

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по забезпеченню діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації апарату обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ по забезпеченню діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації апарату обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації і утворюється головою обласної державної адміністрації.
1.2. Відділ підпорядковується безпосередньо голові обласної державної адміністрації.
1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Регламентом Харківської обласної державної адміністрації, Положенням про апарат обласної державної адміністрації та цим Положенням.
1.4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями.
1.5. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

2. Основне завдання відділу

Основним завданням відділу є забезпечення діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації.

3. Функції відділу

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань із питань забезпечення діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації:
3.1.1. Здійснює роботу з документами, що надходять на ім'я голови та заступників голови обласної державної адміністрації і виходять за їх підписами.
3.1.2. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг, що надійшли на ім'я голови та заступників голови обласної державної адміністрації, а також виконання їх доручень.
3.1.3. Готує для голови та заступників голови обласної державної адміністрації необхідні інформаційно-аналітичні матеріали (службові і доповідні записки, проекти доповідей, тези виступів тощо).
3.1.4. За дорученням голови обласної державної адміністрації готує
матеріали для проведення нарад, прес-конференцій, брифінгів, зустрічей голови
та заступників голови обласної державної адміністрації.
3.1.5. Опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації на затвердження проекти поточних планів роботи голови обласної державної адміністрації з урахуванням пропозицій, наданих заступниками голови обласної державної адміністрації, а також структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату.
3.1.6. Забезпечує вирішення всіх організаційних питань, пов'язаних з участю голови та заступників голови обласної державної адміністрації у заходах, що проводяться центральними або місцевими органами виконавчої влади.
3.1.7. Координує роботу структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та проведення заходів за участю голови та заступників голови обласної державної адміністрації.
3.1.8. За дорученням голови та заступників голови обласної державної адміністрації здійснює їх супроводження у робочих поїздках та готує відповідні матеріали.
3.1.9. Відповідає за приймання факсів, телеграм, електронної пошти.
3.1.10. Забезпечує здійснення цілодобового чергування працівників відділу в обласній державній адміністрації.
3.1.11. Приймає у вихідні та святкові дні термінову кореспонденцію та передає для роботи відповідальним виконавцям.
3.1.12. Здійснює аналіз стану справ у сфері управління, вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо підвищення ефективності роботи обласної державної адміністрації.
3.1.13. Виконує інші завдання за дорученням голови та заступників голови обласної державної адміністрації.

4. Права відділу

4. Відділ має право:
4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у розгляді окремих питань спеціалістів і фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
4.3. За дорученням голови та заступників голови обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях комісій та робочих груп, утворених обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

5. Структура відділу

5.1. Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються головою обласної державної адміністрації за поданням заступника керівника апарату обласної державної адміністрації - начальника відділу.
5.2. Відділ очолює заступник керівника апарату обласної державної адміністрації - начальник відділу (далі - начальник відділу), який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації.
5.3. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника керівника апарату - начальника відділу по забезпеченню діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації апарату обласної державної адміністрації, погодженим із заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.
5.4. Помічники та радники голови обласної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації.
5.5. Помічники першого заступника голови обласної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням заступника керівника апарату -начальника відділу по забезпеченню діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації апарату обласної державної адміністрації, погодженим із першим заступником голови обласної державної адміністрації та заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.
5.6. Помічники заступника голови обласної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням заступника керівника апарату - начальника відділу по забезпеченню діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації апарату обласної державної адміністрації, погодженим із заступником голови обласної державної адміністрації та заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

6. Начальник відділу

6. Начальник відділу:
6.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
6.2. Організовує цілодобову роботу відповідальних чергових відділу.
6.3. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу.
6.4. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи відділу, вживає заходів для підвищення ефективності його роботи та забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу.
6.5. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу.
6.6. Знайомиться з відомостями за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів з метою своєчасного переведення на роботу за умови проведення мобілізації у зв'язку із введенням у державі воєнного стану в цілому щодо обласної державної адміністрації.
Працює з документами, які мають гриф секретності «таємно».
6.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших службових документів із питань, віднесених до компетенції відділу.
6.8. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними органами і службами Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України. Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
6.9. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.


Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                           В.В. Хома

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +13 .. +15 °C
 • Пт, ніч +9 .. +11 °C
 • Пт, ранок +12 .. +14 °C
 • Пт, день +15 .. +17 °C