Положення про раду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
13 квітня 2012 року № 234

зі змінами
09 квітня 2014 року № 111
 


ПОЛОЖЕННЯ
про Харківську регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків


 1. Харківська регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - об’єднання);
підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування об’єднань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об’єднань;
2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, виконання програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об’єднань;
4) подає до Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;
6) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях Ради пропозиції та рекомендації і стан їх виконання.


5. Рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні, експертні та робочі групи.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує голова обласної державної адміністрації.
Головою Ради є заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Персональний склад Ради затверджує її голова.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради.
Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності – один з його заступників.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує секретар Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Ради та у разі необхідності до Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Ради в разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови обласної державної адміністрації, внесення на розгляд Харківської обласної ради відповідних проектів рішень.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації В.В. Хома


 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +8 .. +10 °C
 • Пт, ніч +8 .. +10 °C
 • Пт, ранок +9 .. +11 °C
 • Пт, день +13 .. +15 °C