Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядженням голови
 обласної державної адміністрації
 
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації

 
1. Загальні положення
 
1. Колегія служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації (далі - колегія) є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом, утворюється відповідно до Положення про службу у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 серпня 2007 року № 539, з метою розгляду питань, що належать до компетенції служби у справах дітей, обговорення і вироблення оптимальних рішень із найважливіших напрямів її діяльності, надання пропозицій щодо реалізації державної політики з питань соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх права на сімейні форми виховання, профілактики правопорушень дітьми, подолання бездоглядності та безпритульності дітей на обласному рівні.
 
2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та цим положенням.

3. Основними завданнями колегії є:
 
реалізація державної політики з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, запобігання вчиненню ними правопорушень і злочинів; розроблення і реалізація разом з відповідними структурними підрозділами обласної, районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян заходів у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи щодо створення умов для сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності, безпритульності та жебракування дітей; розроблення пропозицій до державних програм у галузі дитинства та молодіжної політики; аналіз діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад із дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей.
 
4.Колегія відповідно до покладених на неї завдань:
 
4.1. Розглядає питання та приймає рішення щодо організації і проведення заходів, передбачених календарними планами, реалізації завдань із сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед дітей.
4.2. Контролює виконання заходів щодо реалізації державної політики соціально-правового захисту дітей в Харківській області.
4.3. Розглядає та подає пропозиції до обласної державної адміністрації про організацію спеціальних установ для дітей.
4.4. Аналізує стан справ та розробляє пропозиції щодо попередження розповсюдження наркоманії, захворювань у дитячому середовищі області.
4.5. Розглядає підсумки конкурсів, які проводить служба у справах дітей, і вносить пропозиції щодо нагородження переможців.
4.6. Вивчає та вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей.
4.7. Розглядає фінансування установ, організацій, до компетенції яких віднесені питання щодо розв'язання проблем дітей, і представляє їх інтереси.
4.8. Вивчає, узагальнює перспективний досвід з утворення та діяльності сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження правопорушень і бездоглядності серед дітей.
 
5. Колегію служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації очолює начальник служби. Заступником голови колегії є заступник начальника служби, який проводить колегію в разі його відсутності.
 
6. Склад Колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.
 
7.На засідання Колегії можуть бути керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та інших організацій за згодою їх керівників.
 
8. Діяльність члена колегії може бути припинена в разі його заяви або при фактичній відсутності його на більшості засідань колегії.
 
9. Колегія має право:
 
9.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію об'єднань, організацій, управлінь, комітетів, підприємств із питань, до компетенції яких віднесені питання щодо розв'язання проблем дітей, і представляє їх інтереси.
9.2. Залучати вчених, фахівців навчальних закладів, науково-дослідних організацій (за погодженням з їх керівниками) для підготовки і розгляду на своїх засіданнях відповідних питань.
 
10. Основною формою роботи Колегії є засідання, які проводяться щокварталу, позачергові - у разі потреби.
Проводить засідання Колегії голова або за його дорученням - заступник голови.
Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.
 
11. Координацію роботи з підготовки колегії здійснює секретар колегії. Не пізніше, як за 3 дні, заступник начальника служби надає необхідні
матеріали (доповідні записки, довідки, тощо), списки запрошених осіб. Заступник голови колегії разом із секретарем колегії уточнює і складає остаточний порядок денний засідання колегії, який погоджується з головою; при необхідності організовує ознайомлення з порядком денним і відповідними матеріалами членів колегії.
 
12. Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується секретарем колегії.
 
13. Рішення колегії приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів колегії, і оформляються протоколами. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.
 
14. Інформація про рішення колегії надається в організації та управління, яких стосується це рішення.
 
 
Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                              Л. Лучанінова
Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C